FANDOM


Wantanmen

ATK:34 / DEF:42 / SPD:22 /

Type ramen

This is a ramen-type Foodon.

Recipe raamen

ワンタンメン wantan men

Based on wantan-men, which is ramen soup with wanton dumplings. Class 3 ramen-type.

Possible Dub Name: U.W.O. (Unidentified Wontonian Object)

Recipe:

  1. Unlock:
    • Tanmen recipe + Butaniku ぶたにくbutaniku (pork)
  2. From then on:
  • Chuuka men ちゅうかchuukamen (Chinese noodles)
  • Suupu スープsuupu (soup)
  • Kyabeshi キャベシkyabeshi (cabbage)
  • Butaniku ぶたにくbutaniku (pork)

Attacks:

  • デジムチdenjimuchi [typed]
  • ワンパンチwanpanchi (wan-punch) [-HP][strong]